Sponsorlar

EN İYİ ENDÜSTRİYEL REKLAM ÖDÜLÜ​ SPONSORU

FESPA EURASIA

Farkındalık yaratmış, yaratıcı, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilen veya daha önce üretilmemiş vb. şartlarından bir ya da birkaçını taşıyan en yenilikçi endüstriyel reklamı üreten ve uygulayan firmayı tespit etmek ve ödüllendirmek, endüstriyel reklam sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2019 yılı ARED ÖDÜLLERİ “EN İYİ ENDÜSTRİYEL REKLAM ÖDÜLÜ” sponsoru FESPA EURASIA ‘ya teşekkür ediyoruz.

GELECEK VADEDEn TASARIMCI ÖDÜLÜ SPONSORU

DENİZBANK

DenizBank markası ile ilgili en yaratıcı, yenilikçi, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilebilecek, işlevsel vb. özelliklerden bir veya birkaçına yönelik endüstriyel reklamı tasarlayan genç tasarımcıyı ödüllendirmek, gençlerin endüstriyel reklam sektörüne ilgisini artırmak, endüstriyel reklam sektörünün kalifiye eleman arayışına destek vermek amacıyla düzenlenen 2019 yılı ARED ÖDÜLLERİ “GELECEK VADEDEN TASARIMCI ÖDÜLÜ” sponsoru DenizBank ‘a teşekkür ediyoruz.