Sponsorlar

Sponsorlarımız

FESPA EURASIA

Farkındalık yaratmış, yaratıcı, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilen veya daha önce üretilmemiş vb. şartlarından bir ya da birkaçını taşıyan en yenilikçi endüstriyel reklamı üreten ve uygulayan firmayı tespit etmek ve ödüllendirmek, endüstriyel reklam sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2020 yılı ARED ÖDÜLLERİ “EN İYİ ENDÜSTRİYEL REKLAM ÖDÜLÜ” sponsoru FESPA EURASIA ‘ya teşekkür ediyoruz.