Katılım Koşulları

Yarışmanın ilgili kategorisi; farkındalık yaratmış, yaratıcı, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilen veya daha önce üretilmemiş vb. şartlarından bir ya da birkaçını taşıyan en yenilikçi endüstriyel reklamı üreten ve uygulayan firmayı tespit etmek ve ödüllendirmek, endüstriyel reklam sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?

9. ARED Ödülleri’23 En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü’ne ülkemiz sınırları içinde faaliyet gösteren tüm endüstriyel reklam üreticisi firmalar, montaj ve uygulaması tamamlanmış kamuya sergilenmiş yenilikçi endüstriyel reklamlarıyla başvurabilirler. 

KATILIM KOŞULLARI

 • Bu yarışmaya, son başvuru tarihi olan 27 Ekim 2023 tarihine kadar üretimi, uygulaması yapılmış, kamuya sergilenmiş, yenilikçi endüstriyel reklamlar katılabilir. 
 • Katılım sayısında sınırlama 4 uygulama şeklindedir. Aynı firma en fazla 4 yenilikçi endüstriyel reklamı ile başvurabilir ve her biri için ayrı katılım formu doldurulması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran firmanın, endüstriyel reklam uygulamasını üreten veya uygulayan veya hem üretip hem de uygulayan firma olması şarttır.
 • Yasa ve yönetmeliklere aykırı bulunduğu için devlet kurumlarınca uygulamasına son verilen endüstriyel reklamların başvuruları kabul edilmez, bu şartları içerdiği sonradan anlaşılan başvuruların tüm yarışma hakları iptal edilir. 
 • Katılım koşullarına uygun olup olunmadığı konusunda kararı jüri verir.
 • Yarışmaya gönderilen malzemeler iade edilmez. 
 • ARED bu yarışmada ödül alan, almayan tüm projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme ve benzeri biçimlerde kullanma hakkını elde eder, kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı yarışmaya katılırken bu kuralları gayrı kabili rücu olmak üzere kabul eder ve bunlar için ARED’den telif talep edemez.
 • Bu yarışmaya katılan işlerin ait oldukları marka/reklamveren veya ajanslarının yazılı izninin alındığı kabul edilir. ARED bu konuda sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmanın birinci bölümünde jüri seçimiyle belirlenen 3 başvuru ve Mansiyon Ödülü kazananı ARED’in ared.org.trsitesinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca finale kalan bu üç başvuru, ARED tarafından, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan FESPA Global Expo 2024 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2024’e (FESPA Ödülleri 2024)” aday olarak gönderilecektir, başvuru sahipleri bu şartı kabul ederler. 

Yarışmanın bu kategorisi; belirlenen tema ile ilgili en yaratıcı, yenilikçi, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilebilecek, işlevsel vb. endüstriyel reklamı tasarlayan genç tasarımcıları ödüllendirmek, gençlerin endüstriyel reklam sektörüne ilgisini artırmak, endüstriyel reklam sektörünün kalifiye eleman arayışına destek vermek amacıyla düzenlenmektedir.

Bu yıl yarışma, ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ile Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Söğütözü Cad. No:43, 06510 Çankaya/Ankara adresinde 7 Ekim 2023 Cumartesi günü 08:00-20:00 saatleri arasında hackathon formatında düzenlenecektir. Yarışmanın gelecekte de her yıl farklı bir ilde hackathon formatında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

9. ARED Ödülleri’23 Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü’ne üniversitelerin en az bir üyesi grafik sanatlar, endüstriyel tasarım, güzel sanatlar, görsel iletişim tasarımı ve mimarlık bölümlerinden olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencileri en az 3 en fazla 5 kişilik gruplar halinde başvurabilirler.

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmanın bu yılki ana teması, endüstriyel reklam ürünlerinin deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına en faydalı şekilde sunulma yöntemlerini araştırmak ve ortaya çıkarmaktır. Öğrencilerden bu yıl hackathon aracılığı ile üzerinde reklam alanı barındıran, çevreci, tasarruf sağlayan ve sürdürülebilirliği destekleyici nitelikleri taşıyan aşağıdaki konuların tamamını kapsayan tasarım çözümleri geliştirmesi beklenmektedir:
  • acil barınma ve yaşam üniteleri ve bilgilendirme panoları tasarımı
  • akaryakıt istasyonlarının afet durumunda koordinasyon merkezi olarak kullanımı için tasarım çözümleri geliştirilmesi 
  • şehir genelinde çeşitli ölçeklerde kullanılan dijital ekranların (trafik yönlendirme dijital tabelaları, reklam alanları, araç üstü mobil ekranlar vb.) tek bir merkezden yönetilebilecek bir teknoloji ile acil durumlarda önemli mesajların yayınlandığı iletişim aracına dönüştürülmesi ve bu mesajların tasarımı
 • Yarışma hackathon formatında gerçekleştirilecektir. Yarışmaya hazır grup olarak başvurulabilir veya bireysel başvurular hackathon öncesinde ARED tarafından eşleştirme yoluyla en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacak gruplara ayrılır. 
 • Yarışmaya en fazla 10 grup/50 öğrenci katılabilecektir. Yarışmaya ön başvuru anketi ile başvuru yapılacaktır. Bu başvurular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve hacakathon için en fazla 10 grup / 50 öğrenci seçilecektir. Yarışma jürisi 10 grup / 50 öğrenciden daha az katılımcı belirleyebilir. 
 • Yarışmaya katılma hakkı kazanan öğrenciler, yarışma son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde bilgilendirilecektir.
 • Yarışma sırasında sektörden temsilciler bulunacak ve her bir gruba bir sektör temsilcisi mentorluk yapacaktır.
 • Hackathon’a katılan grupların yarışmanın üç teması için bütüncül bir tasarım çözümü ortaya koymaları beklenmektedir.
 • Hackathon’da, öğrencilerin kendilerine ait olmayan gelecek vadeden tasarımları kabul edilemez, bu şartı içerdiği sonradan anlaşılan projelerin tüm yarışma hakları iptal edilir.
 • Yarışmacılar proje bitiminde, ölçüleri öncesinde belirlenmiş ve tüm projeler için aynı olan ebatlarla, hackathon alanındaki dijital baskı makinesinde projelerini basabilirler veya dijital olarak sunum yapabilirler, hackathon sürecinde ortaya çıkan ürünler sergileme amacıyla belirli bir süre ARED tarafından muhafaza edilir.
 • Yarışmacıların hackathon sırasında yapacakları tasarımların fikri mülkiyet hakları kendilerine aittir. Yarışmaya katılan tasarımlar için yarışmayı düzenleyen taraflar olan ARED, FESPA Eurasia, FESPA, ETMK, TOBB ETÜ’nün ilk satın alma hakkı bulunmaktadır. ARED’in bu hususta taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • ARED bu yarışmadaki tüm projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme ve benzeri biçimlerde kullanma hakkını elde eder, kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı yarışmaya katılırken bu kuralları gayrı kabili rücu olmak üzere kabul eder ve bunlar için ARED’den telif talep edemez.
 • Yarışmada jüri seçimiyle dereceye giren tasarımlar ARED’in www.ared.org.tr sitesinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm projeler, ARED’in 23-26 Kasım 2023 tarihlerinde İFM İstanbul Fuar Merkezi’de düzenleyeceği FESPA Eurasia Fuarı’ndaki sergi alanında, ARED’in organizasyonuyla sergilenecektir. 26 Kasım 2023 Pazar günü, yarışmacılar sergi alanında bulunabilir ve seçtikleri sözcüler aracılığıyla projelerinin en fazla 3dk’lık sunumlarını gerçekleştirebilirler.
 • 26 Kasım 2023 Pazar günü FESPA Eurasia Fuar alanında gerçekleşecek ödül törenine tüm yarışmacılar katılabilir, ulaşım ARED tarafından sağlanacaktır.
 • Dereceye giren ilk üç projenin, FESPA Global Expo 2024 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2024’e (FESPA Ödülleri 2024)” aday olarak başvurusu ARED tarafından desteklenir.
 • Hackathon, TOBB ETÜ Söğütözü Ankara kampüsünde düzenlenecektir. Ankara dışından katılacak grupların ulaşım, konaklama vb. giderlerinin kendileri tarafından karşılanması beklenmektedir.
 • Hackathon süresince yarışmacıların kendi bilgisayarlarında çalışması beklenmektedir.
 • Yarışmacıların hacakathon süresince (7 Ekim 2023 Cumartesi günü 08:00-20:00 saatleri arasında) TOBB ETÜ sosyal tesislerde (Söğütözü Cad. No:43, 06510 Çankaya/Ankara) bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

 • Yarışmaya ön başvurular, www.ared.org.tr adresinde yayınlanan online kayıt linkiyle yapılacaktır.