Katılım Koşulları

En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü
KİMLER KATILABİLİR?

5. ARED Ödülleri’19 En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü’ne ülkemiz sınırları içinde faaliyet gösteren tüm endüstriyel reklam üreticisi firmalar, montaj ve uygulaması tamamlanmış kamuya sergilenmiş yenilikçi endüstriyel reklamlarıyla başvurabilirler.

KATILIM KOŞULLARI
 • Bu yarışmaya, son başvuru tarihi olan 25 Ekim 2019 tarihine kadar üretimi, uygulaması yapılmış, kamuya sergilenmiş, yenilikçi endüstriyel reklamlar katılabilir. Katılım sayısında sınırlama yoktur, aynı firma birden fazla yenilikçi endüstriyel reklamı ile başvurabilir, her biri için ayrı katılım formu doldurulması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran firmanın, endüstriyel reklam uygulamasını üreten veya uygulayan veya hem üretip hem de uygulayan firma olması şarttır.
 • Yasa ve yönetmeliklere aykırı bulunduğu için devlet kurumlarınca uygulamasına son verilen endüstriyel reklamların başvuruları kabul edilmez, bu şartları içerdiği sonradan anlaşılan başvuruların tüm yarışma hakları iptal edilir.
 • Katılım koşullarına uygun olup olunmadığı konusunda kararı jüri verir.
 • Yarışmaya gönderilen malzemeler iade edilmez. ARED bunları yarışmayla ilgili her türlü tanıtım ve yayınlarda kullanabilir. Kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı ARED’den telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.
 • Bu yarışmaya katılan işlerin ait oldukları marka/reklamveren veya ajanslarının yazılı izninin alındığı kabul edilir. ARED bu konuda sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmanın birinci bölümünde jüri seçimiyle belirlenen 3 başvuru ARED’in ared.org.tr sitesinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca finale kalan bu üç başvuru, ARED tarafından, 24-27 Mart 2019 tarihlerinde İspanya Madrid’de gerçekleşecek FESPA Global Expo 2020 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2020’ye (FESPA Ödülleri 2020)” aday olarak gönderilecektir, başvuru sahipleri bu şartı kabul ederler.
Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü
KİMLER KATILABİLİR?

5. ARED Ödülleri’19 DenizBank Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü’ne ülkemiz sınırları içinde öğrenim gören, reklam, tasarım, mimarlık fakültelerindeki öğrenciler ile güzel sanatlar, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ilgili branşlarında eğitim veren liselerdeki öğrenciler başvurabilirler.

KATILIM KOŞULLARI
 • Bu yarışmaya, son başvuru tarihi olan 25 Ekim 2019 tarihine kadar DenizBank markası ile en yaratıcı, yenilikçi, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilebilecek, işlevsel vb. özelliklerden bir veya birkaçına yönelik endüstriyel reklam tasarımları katılabilir.
 • Bu yarışmaya DenizBank ATM kabini, DenizBank tabelası, DenizBank totem tabelası, DenizBank fuar standı endüstriyel reklam tasarımları katılabilir.
 • Üzerinde DenizBank logosu olmayan ya da DenizBank logosunun formatında değişiklik yapılan endüstriyel reklam tasarımları yarışmaya katılamaz.
 • Aynı öğrenci en çok beş farklı endüstriyel reklam tasarımı ile başvurabilir, her biri için ayrı katılım formu doldurulması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran öğrencinin, kendisine ait olmayan endüstriyel reklam tasarımı kabul edilemez, bu şartı içerdiği sonradan anlaşılan başvuruların tüm yarışma hakları iptal edilir, yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Katılım koşullarına uygun olup olunmadığı konusunda kararı jüri verir.
 • Yarışmaya gönderilen malzemeler iade edilmez. ARED bunları yarışmayla ilgili her türlü tanıtım ve yayınlarda kullanabilir. Kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı, ARED ve sponsor firmadan (DenizBank) telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder. DenizBank ilgili ürünün üretimi kararı alırsa ajans tasarım bedeli emsalinde tasarım bedelini yarışmacıya öder.
 • Yarışmanın birinci bölümünde jüri seçimiyle belirlenen 3 başvuru ARED’in ared.org.tr ile www.aredodulleri.com web sitelerinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca finale kalan bu üç başvuru, ARED tarafından, 24-27 Mart 2019 tarihlerinde İspanya Madrid’de gerçekleşecek FESPA Global Expo 2020 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2020’ye (FESPA Ödülleri 2020)” aday olarak gönderilecektir, başvuru sahipleri bu şartı kabul ederler, yarışma başvuru bedelini ödemezler.