Katılım Koşulları

Yarışmanın ilgili kategorisi; farkındalık yaratmış, yaratıcı, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilen veya daha önce üretilmemiş vb. şartlarından bir ya da birkaçını taşıyan en yenilikçi endüstriyel reklamı üreten ve uygulayan firmayı tespit etmek ve ödüllendirmek, endüstriyel reklam sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?

8. ARED Ödülleri’22 En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü’ne ülkemiz sınırları içinde faaliyet gösteren tüm endüstriyel reklam üreticisi firmalar, montaj ve uygulaması tamamlanmış kamuya sergilenmiş yenilikçi endüstriyel reklamlarıyla başvurabilirler. 

KATILIM KOŞULLARI

 • Bu yarışmaya, son başvuru tarihi olan 11 Kasım 2022 tarihine kadar üretimi, uygulaması yapılmış, kamuya sergilenmiş, yenilikçi endüstriyel reklamlar katılabilir. 
 • Katılım sayısında sınırlama 4 uygulama şeklindedir. Aynı firma en fazla 4 yenilikçi endüstriyel reklamı ile başvurabilir ve her biri için ayrı katılım formu doldurulması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran firmanın, endüstriyel reklam uygulamasını üreten veya uygulayan veya hem üretip hem de uygulayan firma olması şarttır.
 • Yasa ve yönetmeliklere aykırı bulunduğu için devlet kurumlarınca uygulamasına son verilen endüstriyel reklamların başvuruları kabul edilmez, bu şartları içerdiği sonradan anlaşılan başvuruların tüm yarışma hakları iptal edilir. 
 • Katılım koşullarına uygun olup olunmadığı konusunda kararı jüri verir.
 • Yarışmaya gönderilen malzemeler iade edilmez. 
 • ARED bu yarışmada ödül alan, almayan tüm projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme ve benzeri biçimlerde kullanma hakkını elde eder, kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı yarışmaya katılırken bu kuralları gayrı kabili rücu olmak üzere kabul eder ve bunlar için ARED’den telif talep edemez.
 • Bu yarışmaya katılan işlerin ait oldukları marka/reklamveren veya ajanslarının yazılı izninin alındığı kabul edilir. ARED bu konuda sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmanın birinci bölümünde jüri seçimiyle belirlenen 3 başvuru ve Mansiyon Ödülü kazananı ARED’in www.ared.org.tr sitesinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca finale kalan bu üç başvuru, ARED tarafından, 2023 yılında gerçekleştirilecek olan FESPA Global Expo 2023 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2023’e (FESPA Ödülleri 2023)” aday olarak gönderilecektir, başvuru sahipleri bu şartı kabul ederler. 

Prodigital sponsorluğundaki yarışmanın ilgili kategorisi; belirlenen tema ile ilgili en yaratıcı, yenilikçi, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilebilecek, işlevsel vb. endüstriyel reklamı tasarlayan genç tasarımcıyı ödüllendirmek, gençlerin endüstriyel reklam sektörüne ilgisini artırmak, endüstriyel reklam sektörünün kalifiye eleman arayışına destek vermek amacıyla düzenlenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

8. ARED Ödülleri’22 Prodigital Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü’ne ülkemiz sınırları içinde öğrenim gören, reklam, tasarım, mimarlık fakültelerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilirler.

KATILIM KOŞULLARI

 • Öğrenciler bu yıl yarışmaya; üzerinde reklam alanı barındıran, çevreci, tasarruf sağlayan ve sürdürülebilirliği destekleyici biçimde tasarlanmış şarj edilebilen elektrikli araçlar için şarj ünitesi alanındaki tasarımlarıyla başvuruda bulunabilirler.
 • Tasarımı yapılacak ürün/ürün grupları www.aredodulleri.com sayfasında duyurulmaktadır. 
 • Aynı öğrenci en çok 4 adet tasarım ile başvurabilir, her biri için ayrı katılım formu doldurulması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran öğrencinin, kendisine ait olmayan gelecek vadeden tasarımı kabul edilemez, bu şartı içerdiği sonradan anlaşılan başvuruların tüm yarışma hakları iptal edilir. 
 • Katılım koşullarına uygun olup olunmadığı konusunda kararı jüri verir.
 • Yarışmaya gönderilen malzemeler iade edilmez. 
 • ARED bu yarışmada ödül alan, almayan tüm projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme ve benzeri biçimlerde kullanma hakkını elde eder, kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı yarışmaya katılırken bu kuralları gayrı kabili rücu olmak üzere kabul eder ve bunlar için ARED’den telif talep edemez.
 • Yarışmaya katılan tasarımları sponsor marka üretmek isterse, koşullarını kendi aralarında belirlemek suretiyle tasarımcılarla ayrı bir sözleşme yapması gerekir. ARED’in bu hususta taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Yarışmanın birinci bölümünde jüri seçimiyle belirlenen 3 başvuru ve “Mansiyon Ödülü” kazananı ARED’in www.ared.org.tr sitesinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır.
 • Finale kalan bu üç başvuru, ARED tarafından, 2023 yılında gerçekleştirilecek olan FESPA Global Expo 2023 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2023’e (FESPA Ödülleri 2023)” aday olarak gönderilecektir, başvuru sahipleri bu şartı kabul ederler. 
 • Ayrıca 20 ve üzeri öğrenci başvurusu alınan üniversitelerin yarışmaya başvuruda bulunmuş olan öğrencileri için Prodigital’e gezi düzenlenecektir.