Basın Bülteni

aredOdulleriLogo

Endüstriyel Reklam Sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bu yıl beşincisi ARED’in V. ve VI. Dönem Başkanı Birol Fedai Onuruna düzenlenen ARED Ödülleri’19, “En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü” olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

5. ARED ÖDÜLLERİ ’19
EN İYİ ENDÜSTRİYEL REKLAM ÖDÜLÜ

Farkındalık yaratmış, yaratıcı, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilen veya daha önce üretilmemiş vb. şartlarından bir ya da birkaçını taşıyan en yenilikçi endüstriyel reklamı üreten ve uygulayan firmayı tespit etmek ve ödüllendirmek, endüstriyel reklam sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir?

5. ARED Ödülleri’19 En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü’ne ülkemiz sınırları içinde faaliyet gösteren tüm endüstriyel reklam üreticisi firmalar, montaj ve uygulaması tamamlanmış kamuya sergilenmiş yenilikçi endüstriyel reklamlarıyla başvurabilirler.

Katılım Koşulları
 • Bu yarışmaya, son başvuru tarihi olan 25 Ekim 2019 tarihine kadar üretimi, uygulaması yapılmış, kamuya sergilenmiş, yenilikçi endüstriyel reklamlar katılabilir. Katılım sayısında sınırlama yoktur, aynı firma birden fazla yenilikçi endüstriyel reklamı ile başvurabilir, her biri için ayrı katılım formu doldurulması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran firmanın, endüstriyel reklam uygulamasını üreten veya uygulayan veya hem üretip hem de uygulayan firma olması şarttır.
 • Yasa ve yönetmeliklere aykırı bulunduğu için devlet kurumlarınca uygulamasına son verilen endüstriyel reklamların başvuruları kabul edilmez, bu şartları içerdiği sonradan anlaşılan başvuruların tüm yarışma hakları iptal edilir.
 • Katılım koşullarına uygun olup olunmadığı konusunda kararı jüri verir.
 • Yarışmaya gönderilen malzemeler iade edilmez. ARED bunları yarışmayla ilgili her türlü tanıtım ve yayınlarda kullanabilir. Kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı ARED’den telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.
 • Bu yarışmaya katılan işlerin ait oldukları marka/reklamveren veya ajanslarının yazılı izninin alındığı kabul edilir. ARED bu konuda sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmanın birinci bölümünde jüri seçimiyle belirlenen 3 başvuru ARED’in ared.org.tr sitesinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca finale kalan bu üç başvuru, ARED tarafından, 24-27 Mart 2019 tarihlerinde İspanya Madrid’de gerçekleşecek FESPA Global Expo 2020 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2020’ye (FESPA Ödülleri 2020)” aday olarak gönderilecektir, başvuru sahipleri bu şartı kabul ederler.
Ödül

FESPA Eurasia 2019 Fuarı’nda yapılan oylamalar sonucunda, 5. ARED Ödülleri’19 En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü’nün

birincisinin firma yetkilisi ya da yetkilisinin önereceği kişi, 24-27 Mart 2020 tarihlerinde İspanya Madrid’de gerçekleşecek FESPA Global Print Expo 2020 Fuarı’na 1 gece konaklamalı çift kişilik ziyaret ödülü (sadece yol ve konaklama ücreti karşılanacaktır),

ikincisinin firma yetkilisi ya da yetkilisinin önereceği kişi 2.500 TL. (İkibinbeşyüz Türk Lirası) değerinde mağaza hediye çeki,

üçüncüsünün firma yetkilisi ya da yetkilisinin önereceği kişi 1.500 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) değerinde mağaza hediye çeki kazanacaktır. (Bu ödüller paraya çevrilemez.)

     BİROL FEDAİ MANSİYON ÖDÜLÜ

Jüri üyelerince belirlenecek “Birol Fedai Mansiyon Ödülü”nün sahibi bir adet 2TB depolama alanına sahip taşınabilir disk kazanacaktır. (Bu ödül paraya çevrilemez.)

5. ARED ÖDÜLLERİ ’19
DenizBank GELECEK VADEDEN TASARIMCI ÖDÜLÜ

DenizBank markası ile ilgili en yaratıcı, yenilikçi, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilebilecek, işlevsel vb. özelliklerden bir veya birkaçına yönelik endüstriyel reklamı tasarlayan genç tasarımcıyı ödüllendirmek, gençlerin endüstriyel reklam sektörüne ilgisini artırmak, endüstriyel reklam sektörünün kalifiye eleman arayışına destek vermek amacıyla düzenlenmektedir.

Kimler katılabilir?

5. ARED Ödülleri’19 DenizBank Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü’ne ülkemiz sınırları içinde öğrenim gören, reklam, tasarım, mimarlık fakültelerindeki öğrenciler ile güzel sanatlar, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ilgili branşlarında eğitim veren liselerdeki öğrenciler başvurabilirler.

Katılım Koşulları
 • Bu yarışmaya, son başvuru tarihi olan 25 Ekim 2019 tarihine kadar DenizBank markası ile en yaratıcı, yenilikçi, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilebilecek, işlevsel vb. özelliklerden bir veya birkaçına yönelik endüstriyel reklam tasarımları katılabilir.
 • Bu yarışmaya DenizBank ATM kabini, DenizBank tabelası, DenizBank totem tabelası, DenizBank fuar standı endüstriyel reklam tasarımları katılabilir.
 • Üzerinde DenizBank logosu olmayan ya da DenizBank logosunun formatında değişiklik yapılan endüstriyel reklam tasarımları yarışmaya katılamaz.
 • Aynı öğrenci en çok beş farklı endüstriyel reklam tasarımı ile başvurabilir, her biri için ayrı katılım formu doldurulması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuran öğrencinin, kendisine ait olmayan endüstriyel reklam tasarımı kabul edilemez, bu şartı içerdiği sonradan anlaşılan başvuruların tüm yarışma hakları iptal edilir, yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Katılım koşullarına uygun olup olunmadığı konusunda kararı jüri verir.
 • Yarışmaya gönderilen malzemeler iade edilmez. ARED bunları yarışmayla ilgili her türlü tanıtım ve yayınlarda kullanabilir. Kitap oluşturmak için kullanabilir. Yarışma katılımcısı, ARED ve sponsor firmadan (DenizBank) telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder. DenizBank ilgili ürünün üretimi kararı alırsa ajans tasarım bedeli emsalinde tasarım bedelini yarışmacıya öder.
 • Yarışmanın birinci bölümünde jüri seçimiyle belirlenen 3 başvuru ARED’in ared.org.tr ile www.aredodulleri.com web sitelerinde ve sosyal medya adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca finale kalan bu üç başvuru, ARED tarafından, 24-27 Mart 2019 tarihlerinde İspanya Madrid’de gerçekleşecek FESPA Global Expo 2020 Fuarı’ndaki “The FESPA Awards 2020’ye (FESPA Ödülleri 2020)” aday olarak gönderilecektir, başvuru sahipleri bu şartı kabul ederler, yarışma başvuru bedelini ödemezler.
Ödül

FESPA Eurasia 2019 Fuarı’nda yapılan oylamalar sonucunda, 5. ARED Ödülleri’19 Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü’nün

birincisi bir adet dizüstü bilgisayar (laptop/norebook),

ikincisi bir adet grafik çizim tableti,

üçüncüsü bir adet aksiyon kamerası kazanacaktır. (Bu ödüller paraya çevrilemez.)

     BİROL FEDAİ MANSİYON ÖDÜLÜ

Jüri üyelerince belirlenecek “Birol Fedai Mansiyon Ödülü”nün sahibi bir adet 2TB depolama alanına sahip taşınabilir disk kazanacaktır. (Bu ödül paraya çevrilemez.)

Değerlendirme

5. ARED Ödülleri’19 başvuruları sonrasında jüri tarafından yapılacak ön eleme sonucu belirlenecek üç adet En İyi Endüstriyel Reklam ve üç adet DenizBank Gelecek Vadeden Tasarım’ın, FESPA Eurasia 2019 Fuarı süresince, fuar katılımcıları ve ziyaretçilerince oylanması sağlanacak ve kazanan sıralaması en çok oy alan ürüne göre belirlenecektir.

Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.

Birinci aşamada iki kategorideki tüm başvurular kendi kategorilerine göre ayrı ayrı jüri tarafından 10 üzerinden puanlandırılarak en yüksek puanı alan üç başvuru listelenecektir. En çok puan alanların eşit çıkması halinde, son listeye kalacaklar jüri başkanı tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecektir.

Jüri üyeleri ayrıca “Birol Fedai Mansiyon Ödülü” sahibini de belirleyecektir.

İkinci aşamada, jüri tarafından seçilen üç başvuru, 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek FESPA Eurasia 2019 Fuarı’na katılan herkesin oylamasına açılacaktır. Oylama, FESPA Eurasia 2019 Fuarı’nın 3. günü olan 7 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 18:00’de sona erecektir.

Üçüncü ve son aşamada ise oylamaların dağılımına göre 5. ARED Ödülü’19’un iki kategorisinde ayrı ayrı birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecektir. Kategorilerin kendi içinde oy alanların eşit çıkması halinde ise derecelendirme, ARED Başkanı tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecektir.

Oylamaya Katılanlar da Kazanıyor

FESPA Eurasia 2019 Fuarı sırasında, finalistlerin derecelerini belirlemek üzere oylamaya katılanlar arasından, iki kategori için ayrı ayrı yapılacak kura çekilişi ile toplam 5 kişiye birer adet taşınabilir şarj cihazı (powerbank) armağan edilecektir. (Bu ödül paraya çevrilemez.) Çekiliş sırasında, oylama kartında herhangi bir bilgisi eksik olan oylama kartı ödül kazanamayacak, bilgileri eksiksiz kart bulunana kadar çekiliş devam edecektir. ARED Yönetim Kurulu Üyeleri, ARED, FESPA Eurasia ve FESPA çalışanları oy kullanabilecek ancak çekilişe katılamayacaktır

Oylamaya katılmak için, 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde FESPA Eurasia Fuarı’nı ziyaret ederek 5. ARED Ödülleri’19 oy kullanma standlarındaki oylama kartlarını eksiksiz doldurarak oy kullanmak yeterli olacaktır. Aynı kategori için birden fazla oy kullananların oyları geçersiz sayılacaktır. Çekiliş FESPA Eurasia 2019 Fuarı’nın 4. Günü olan 8 Aralık 2019 Pazar günü fuar alanında yapılacak ve kazanan açıklanacaktır.

Çalışma Takvimi
10 Haziran PazartesiDuyuruların başlaması
25 Ekim 2019 CumaBaşvuru için son gün
4 Kasım 2019 PazartesiJüri toplantısı
15 Kasım 2019 CumaJüri listesinin yayınlanması
5-7 Aralık 2019FESPA Eurasia 2019 Fuarı’nda oylama
8 Aralık 2019 PazarFESPA Eurasia 2019 Fuarı’nda Ödül Töreni
Başvuru ve İletişim
Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2018 – 25 Ekim 2019
Adres: 5. ARED Ödülleri’19 Açıkhava Reklamcıları Derneği Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:35
  Esentepe 34394 Şişli İSTANBUL
Yetkili: Şenay İpek – senayipek@ared.org.tr – 0536 359 22 55
Telefon: 0212 212 41 16
Faks: 0212 212 41 07