Kategoriler

Endüstriyel Reklam Sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ARED Ödülleri “En İyi Endüstriyel Reklam Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü” olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

aredOdul ikon

ARED ÖDÜLLERİ EN İYİ ENDÜSTRİYEL REKLAM ÖDÜLÜ

Yarışmanın ilgili kategorisi; farkındalık yaratmış, yaratıcı, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilen veya daha önce üretilmemiş vb. şartlarından bir ya da birkaçını taşıyan en yenilikçi endüstriyel reklamı üreten ve uygulayan firmayı tespit etmek ve ödüllendirmek, endüstriyel reklam sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın bu kategorisi 2 yılda bir düzenlendiğinden bu yıl başvuru alınmamaktadır.

tasarimci

10. ARED ÖDÜLLERİ’24 GELECEK VADEDEN TASARIMCI ÖDÜLÜ

Yarışmanın ilgili kategorisi; belirlenen tema ile ilgili en yaratıcı, yenilikçi, estetik, katma değer ve maliyet avantajı sağlayan, yenilikçi bir malzemeyle üretilebilecek, işlevsel vb. endüstriyel reklamı tasarlayan genç tasarımcıyı ödüllendirmek, gençlerin endüstriyel reklam sektörüne ilgisini artırmak, endüstriyel reklam sektörünün kalifiye eleman arayışına destek vermek amacıyla düzenlenmektedir. Bu yıl yarışma, ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ile İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğinde, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde hackathon formatında gerçekleştirilecektir.