Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin korunması

Kişisel verileri koruma sorumlusu: ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği’dir. İletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneğinin düzenlemekte olduğu ARED Ödülleri yarışma başvurusunda bulunan özel ve tüzel kişilerin başvuru sırasında paylaştıkları;  ad-soyad, iletişim bilgisi ve görsel veriler; a) Başvuru sahibine doğru hitap edilebilmesi, b) Başvuru kaydının oluşturulması, c) Yarışma koşullarının eşitlik ve güvenlik içinde temin edilmesi, ç) Jüri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sırasında işlenmesi, d) Oylamalar sırasında oy kullanacak kişi ve kurumlara sunulması, e) Yarışma sonuçlarının basına duyurulması, f) ARED çalışma ve aktivitelerinin duyurulması, süreçlerinde kullanılacaktır. Kişisel veriler bu kanallar dışında herhangi bir alanda kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak yarışma koşulları kapsamında işlenmektedir. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneğine yazılı olarak iletebilirsiniz.